» Trắc nghiệm hướng nghiệp
Icon Collap

Trắc nghiệm hướng nghiệp

27/12/2019 admin

Trắc nghiệm DISC

Trắc nghiệm DISC được xây dựng dựa trên lý thuyết DISC của nhà tâm lý học William Moulton Marston. Marston là một luật sư và...
27/12/2019 admin

Trắc nghiệm MBTI

Myers-Briggs Type Indication (MBTI) được phát minh bởi Katharine Cook Briggs, cùng con gái bà là Isabel Briggs Myers vào thế chiến thứ 2. Với...
trắc nghiệm Holland
27/12/2019 admin

Trắc nghiệm HOLLAND

Trắc nghiệm Holland là trắc nghiệm định hướng nghề nghiệp John Holland (hay còn gọi là trắc nghiệm sở thích Holland) được phát triển bởi tiến sĩ...