Icon Collap
Home » Tất cả dịch vụ » Chọn đúng người – Trao đúng việc
Chọn đúng người – Trao đúng việc

Chọn đúng người – Trao đúng việc

Giá: 2.500.000đ

Giải pháp cho nhà quản lý biết được ai phù hợp với vị trí, công việc nào để tăng năng suất và chất lượng công việc của nhân viên.

Đăng ký ngay
Chia sẻ:
  • Xác định phong cách, hành vi tự nhiên theo học thuyết DISC
  • Xác định bạn mạnh về loại hình thông minh nào
  • Biết được tiềm năng và tính cách tự nhiên của bạn
  • Xác đính lĩnh vực nghề nghiệp và phong cách lãnh đạo phù hợp nhất
  • Biết được các chỉ số thông minh IQ, EQ, CQ, AQ và SQ của bạn dựa trên kết quả sinh trắc vân tay
  • Biết phong cách quản lý công việc của bạn dựa trên kết quả sinh trắc vân tay
  • Biết bạn Bộ phận phù hợp dựa trên lý thuyết MI của bạn
  • Trí tuệ nội tâm, tương tác và phân tích dựa trên lý thuyết McKenzie
  • Biết các loại tính cách của bạn phù hợp với nghề nghiệp dựa trên lý thuyết Holland Holland
  • Xác định năng lực cốt lõi của bạn và phát triển theo kết quả DMIT

 

0888479579