Icon Collap

Lê Thu Hiền

Lê Thu Hiền
  • Cử nhân chuyên ngành Kế toán Kiểm toán;
  • Chứng chỉ ACCA (Anh Quốc), CPA (Việt Nam);
  • Hội viên Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA), Hi kim toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA);
  • Hơn 12 năm kinh nghim trong lĩnh vc kim toán vi các vị trí cấp trung, cấp cao tại ngân hàng Á Châu, ngân hàng Quốc tế, Tập đoàn Trung Thủy;
  • Chứng chỉ Quốc tế DMIT Analyst & Consultant, đạt chuẩn tư vấn viên chuyên nghiệp;
  • Chứng chỉ Chuyên viên tư vấn hướng nghiệp của Vin nghiên cu giáo dục Vit Nam;
  • Chứng chỉ Giảng viên đào tạo của Đại học Sư phạm;
  • Kinh nghiệm: 03 năđào tạo và hướng nghiệp, phát trin bản thân bng phương pháp DMIT, thuyết Holland.
Các khóa học

KTNB thực chiến ngành ngân hàng

Lê Thu Hiền

Lê Thu Hiền

Miễn phí
10

Hướng nghiệp – Chọn Nghề

Lê Thu Hiền

Lê Thu Hiền

249.000đ
20

Hiểu mình – Hiểu người

Lê Thu Hiền

Lê Thu Hiền

249.000đ
20

Người trong nghề nói: Kiểm toán nội bộ ngân hàng

Lê Thu Hiền

Lê Thu Hiền

Miễn phí
10

Chuyên viên phân tích và tư vấn Sinh trắc vân tay

Lê Thu Hiền

Lê Thu Hiền

3.000.000đ
10

Nuôi dạy con có ý thức và Mối quan hệ hạnh phúc

Lê Thu Hiền

Lê Thu Hiền

249.000đ
20