Icon Collap

Lê Thu Hiền

Home » Lê Thu Hiền
Lê Thu Hiền
  • Cử nhân chuyên ngành Kế toán Kiểm toán.
  • Hội viên Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc.
  • Trải qua các vị trí cấp trung, cấp cao tại ngân hàng Á Châu, ngân hàng Quốc tế, Tập đoàn Trung Thủy.
  • Chứng chỉ Quốc tế DMIT Analyst & Consultant, đạt chuẩn tư vấn viên chuyên nghiệp.
  • Chứng chỉ Chuyên viên tư vấn hướng nghiệp.
  • Chứng chỉ Giảng viên đào tạo.
  • Kinh nghiệm: 02+ năm tư vấn DMIT, tư vấn hướng nghiệp.
Các khóa học

TÔI LÀ AI – BẠN LÀ AI

Lê Thu Hiền

Lê Thu Hiền

Miễn phí
12

Người thật – Việc thật: Kiểm toán nội bộ ngân hàng

Lê Thu Hiền

Lê Thu Hiền

Miễn phí
10

Chuyên viên phân tích và tư vấn sinh trắc vân tay

Lê Thu Hiền

Lê Thu Hiền

2.000.000đ
10

Nuôi dạy con có ý thức và Mối quan hệ hạnh phúc

Lê Thu Hiền

Lê Thu Hiền

Miễn phí
10
0888479579