Icon Collap

Hiểu Sinh trắc vân tay

Home » Hiểu Sinh trắc vân tay
29/07/2019 Admin

Nguồn gốc của sinh trắc vân tay ngày nay

Sự hiểu biết của loài người về tác dụng của vân tay rất sớm. Trước công nguyên, người Ai Cập đã dùng dấy tay in...
08/07/2019 Admin

Công thức tạo thành sinh trắc vân tay

29/12/2018 Admin

Mối liên hệ giữa vân tay và não bộ con người

Mối liên hệ giữa vân tay và não bộ con người Các bác sĩ ở Mỹ đã phát hiện một trường hợp rất lạ rằng...
28/12/2018 Admin

Sinh trắc học theo Trí thông minh đa dạng (DMIT)

Sinh trắc học theo trí thông minh đa dạng (DMIT) Sinh trắc học theo trí thông minh đa dạng (Dermatoglyphics Mulitple Intelligence Test _ DMIT)...
0888479579