Icon Collap
Home » Hướng nghiệp

Hướng nghiệp

21/12/2019 admin

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp phổ thông chìa khóa thành công đối với bạn trẻ khi bước vào đời. Bởi vì, việc lựa chọn nghề nghiệp của mỗi người có vai trò quyết định đến tương lai. Tự hướng nghiệp cho mình sẽ là sự chuẩn bị hành trang cho cuộc sống. Càng chuẩn bị sớm, càng có nhiều thời gian thì tương lai càng vững chắc.

Để tự hướng nghiệp cho bản thân cần trải qua một số bước nhất định như: Tìm hiểu bản thân; Tìm hiểu ngành nghề và trường chuyên nghiệp phù hợp; Tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng lao động; Xây dựng kế hoạch định hướng nghề nghiệp tương lai.

Chia sẻ:
0888479579