Notice: Undefined variable: zy_content in /home/nextgenc3/public_html/index.php on line 36

Notice: Undefined variable: zy_content in /home/nextgenc3/public_html/index.php on line 37

Notice: Undefined variable: zy_content in /home/nextgenc3/public_html/index.php on line 42

Notice: Undefined variable: zy_content in /home/nextgenc3/public_html/index.php on line 47

Notice: Undefined variable: zy_content in /home/nextgenc3/public_html/index.php on line 52

Notice: Undefined variable: zy_content in /home/nextgenc3/public_html/index.php on line 55

Notice: Undefined variable: zy_content in /home/nextgenc3/public_html/index.php on line 58
» KTNB thực chiến ngành ngân hàng
Icon Collap

KTNB thực chiến ngành ngân hàng

KTNB thực chiến ngành ngân hàng
Học phí: Miễn phí
Chi tiết khóa học

Ngày khai giảng:

Thời lượng: 3 giờ

Thời gian học: Đang cập nhật

Địa điểm học: NextGen Hub

Phương pháp học: Thảo luận, tương tác

Đăng ký ngay
Chia sẻ:

Lợi ích của Workshop Người thật – Việc thật:

Được chia sẻ bởi những quản lý cấp cao, chuyên viên cao cấp trong từng lĩnh vực để bạn vẽ ra bức tranh tổng thể về công việc phải làm thực tế, cơ hội thăng tiến và những thuận lợi, khó khăn để làm hành trang chọn nghề.

Chi tiết khóa học

Nội dung workshop bao gồm:

  • Kiểm toán nội bộ là gì?
  • Kiểm toán nội bộ khác gì với kiểm toán độc lập?
  • Kiểm toán nội bộ ngân hàng, anh là ai?
  • Kiểm toán nội bộ ngân hàng làm những công việc gì?
  • Vai trò và tầm quan trọng của kiểm toán nội bộ trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng.
  • Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp? Mức lượng của kiểm toán ngân hàng bao nhiêu?