Icon Collap
Home » Tất cả khóa học » Nuôi dạy con có ý thức và Mối quan hệ hạnh phúc

Nuôi dạy con có ý thức và Mối quan hệ hạnh phúc

Nuôi dạy con có ý thức và Mối quan hệ hạnh phúc
Học phí: Miễn phí
Chi tiết khóa học

Ngày khai giảng:

Thời lượng: 03 giờ

Thời gian học: Đang cập nhật

Địa điểm học: NexGen Hub

Phương pháp học: Trực tiếp trên lớp, tương tác giảng viên

Đăng ký ngay
Chia sẻ:

Lợi ích của workshop:

  • Giúp bạn hiểu con, tương tác với con phù hợp trong việc nuôi dạy trẻ.
  • Giúp con bạn tạo ra một cuộc sống cảm thấy tốt ở bên trong, không chỉ là một cuộc sống tốt đẹp bên Ngoài.

 

Chi tiết khóa học

Nội dung workshop gồm có:

  • Trò chơi thú vị “TÔI LÀ AI?”
  • Thấu hiểu con cái về những tính cách khác nhau
  • Khám phá cấu trực, chức năng, hoạt động của não bộ
  • Khám phá các loại hình thông minh theo học thuyết “Đa Thông minh”
  • Kích hoạt cảm xúc ở trẻ.
Bình luận
0888479579