Icon Collap

NextGen hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và hướng nghiệp.

Trong lĩnh vực giáo dục, chúng tôi tập trung dạy những điều cơ bản cốt yếu nhất của con người, đó là nét đẹp sống có đạo đức của người xưa. Từ việc biết quan tâm gia đình, họ hàng người thân, rồi mở rộng ra xã hội để các em biết mình hạnh phúc mà tự cảm nhận, mà hoàn thiện bản thân. Từ những việc  nhỏ, các em dần dần biết tự trọng, biết yêu thương mình, có hiếu cha mẹ và có lòng trắc ẩn biết yêu thương mọi thứ, biết ơn cha mẹ khó nhọc và những gì mình nhận được từ bao người và từ bao điều.

Trong hoạt động hướng nghiệp, NextGen chọn phương pháp sinh trắc vân tay và Thuyết Holland để tư vấn nghề nghiệp cho các em học sinh, sinh viên và những bạn đang đi làm mà phân vân không biết mình đã chọn đúng nghề chưa? Sinh trắc vân tay sẽ cho bạn biết những tiềm năng bẩm sinh (nội sinh) kết hợp với Thuyết Holland (ngoại sinh – có tác động của hoàn cảnh, môi trường) để chúng ta biết đi từ nội sinh đến ngoại sinh thì cần bổ sung, điều chỉnh những gì để phù hợp. Chúng tôi đề xuất những con đường để bạn chọn đi xa và hạnh phúc.