Icon Collap

Phát triển kỹ năng

Home » Phát triển kỹ năng
08/01/2020 admin

Bí kíp nơi công sở hiệu quả cho sinh viên mới ra trường

Bí kíp nơi công sở cho sinh viên mới ra trường là cụm từ nhận được nhiều người quan tâm. Các bạn có thể tìm...
31/12/2019 admin

Các loại hình thông minh, thông minh kiểu nào, học kiểu ấy

Chúng ta ai cũng thông minh, chỉ là ta mạnh kiểu này và yếu kiểu kia thôi. Theo nghiên cứu của tiến sĩ Howard Gardner...
0888479579