Icon Collap

Sinh trắc học theo Trí thông minh đa dạng (DMIT)

28/12/2018 admin Hiểu Sinh trắc vân tay

Sinh trắc học theo Trí thông minh đa dạng (DMIT)

Sinh trắc học theo Trí thông minh đa dạng (Dermatoglyphics Mulitple Intelligence Test _ DMIT) là sự kết hợp của 02 yếu tố:
Sinh trắc vân tay (Dermatoglyphics): là ngành nghiên cứu khoa học về các loại hình vân tay do Tiến sĩ Dr. Harold Cummins nghiên cứu và phát triển.
– Trí thông minh (Intelligences): là một ngành nghiên cứu khoa học về các loại hình thông minh đa dạng thông qua các thùy não do Tiến sĩ Dr. Howard Gardner nghiên cứu và phát triển.
Kiểm tra DMIT là sự kết hợp của các nghiên cứu khoa học về các thùy não, 9 loại hình thông minh và tính cách, hành vi con người thông qua dấu vân tay.

Học thuyết Trí thông minh đa dạng

Mọi người đều sở hữu tất cả loại hình thông minh và mỗi cá nhân có một loại khác nhau của các thành phần trí tuệ. Tuy nhiên, nhưng tỷ trọng loại hình thông minh sẽ khác nhau giữa mọi người. Và chúng ta có thể cải thiện phương pháp học và giáo dục thông qua việc hiểu được 8 loại hình thông minh của các học sinh. Các loại hình thông minh này được tập trung tại các vùng khác nhau của thùy não.

Trí thông minh có thể phát triển riêng lẻ hoặc phối hợp lẫn nhau tùy vào khả năng của từng người. Tất cả loại hình thông minh này sẽ định hình loại tính cách của mỗi người. Để từ đó Thông minh kiểu nào, học kiểu nấy

sinh trắc học 9 loại hình thông minh gồm:

1.    Trí thông minh Toán học – Logic (Mathematical – Logical)

2.    Trí thông minh Ngôn ngữ (Linguistic)

3.    Trí thông minh Âm nhạc (Musical)

4.    Trí thông minh Tự nhiên (Naturalist)

5.    Trí thông minh Nội tâm (Intrapersonal)

6.    Trí thông minh Vận động (Bodily – Kinesthetic)

7.    Trí thông minh Tương tác (Interpersonal)

8.    Trí thông minh Không gian – Thị giác (Spatial)

9.    Trí thông minh hiện sinh (Existential)

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ: