Icon Collap

Trắc nghiệm hướng nghiệp

27/12/2019 admin

Trắc nghiệm DISC

Trắc nghiệm DISC được xây dựng dựa trên lý thuyết DISC của nhà tâm lý học William Moulton Marston. Marston là một luật sư và...