Icon Collap

Thắp sáng tương lai

Home » Thắp sáng tương lai
31/05/2019 Admin

Hoạt động 2: Trao quà tổng kết lớp học tình thương

Ngày 24/05/2019, NextGen đã tham gia cùng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân khác tổ chức buổi tổng kết năm học của lớp học...
26/01/2019 Admin

Hoạt động 1: NextGen tặng thẻ BHYT người neo đơn

Hoạt động thiện nguyện "Hạnh phúc là sẻ chia " của NextGen
0888479579