Icon Collap
Home » Trắc nghiệm DISC

Trắc nghiệm DISC

27/12/2019 admin Trắc nghiệm hướng nghiệp

Trắc nghiệm DISC được xây dựng dựa trên lý thuyết DISC của nhà tâm lý học William Moulton Marston. Marston là một luật sư và một nhà tâm lý học. Ông được đào tạo tại Đại học Harvard, tốt nghiệp hạng Phi Beta Kappa và nhận bằng cử nhân vào năm 1915, bằng cử nhân luật LLB năm 1918 và bằng Tiến sĩ Tâm lý năm 1921. Đây cũng được xem là một loại trắc nghiệm hướng nghiệp

Năm 1956, Walter Clarke, một nhà tâm lý học, đã xây dựng trắc nghiệm DISC dựa trên lý thuyết mô hình DISC của Marston. Ông đã làm điều này bằng cách đưa ra bảng Activity Vector Analysis – một danh sách các tính từ được đưa ra để yêu cầu mọi người chỉ những từ nào mô tả chính xác nhất về bản thân họ. Đánh giá này được tạo ra nhằm đem vào sử dụng trong trường hợp các doanh nghiệp cần hỗ trợ trong việc lựa chọn nhân viên có trình độ.

Bài kiểm tra DISC là một loại trắc nghiệm dùng để đánh giá hành vi cá nhân tập trung vào bốn đặc điểm tính cách nổi bật con người trong một khoảng thời gian nhất định: Sự thống trị (D), Ảnh hưởng (I), Sự kiên định (S), và Sự tuân thủ (C).

trắc nghiệm DISCBài test DISC sẽ giúp bạn khám phá loại tính cách của bạn tại nơi làm việc. Khám phá bốn phong cách làm việc DISC và cải thiện giao tiếp, năng suất và quản lý xung đột tại nơi làm việc; hướng đến những môi trường tiềm năng để có thể phát huy tối đa khả năng của bản thân. Việc đánh giá hành vi tại nơi làm việc này là một cách đơn giản nhưng mạnh mẽ để mở khóa những điểm mạnh của bạn và giúp nhóm của bạn làm việc tốt hơn với nhau.

Link để làm trắc nghiệm DISC tại đây: https://www.truity.com/test/disc-personality-test

Ngoài ra, bạn có thể làm thêm các công cụ trắc nghiệm khác trong hướng nghiệp để hiểu rõ bản thân và đưa ra quyết định phù hợp. NextGen luôn ở đây, đồng hành, hỗ trợ Bạn!

Xem thêm: Trắc nghiệm MBTI

Chia sẻ: