Icon Collap

Trắc nghiệm MBTI

27/12/2019 admin Trắc nghiệm hướng nghiệp

Myers-Briggs Type Indication (MBTI) được phát minh bởi Katharine Cook Briggs, cùng con gái bà là Isabel Briggs Myers vào thế chiến thứ 2. Với một chuỗi các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến các vấn đề cơ bản trong cuộc sống, với 4 đáp án cơ bản. MBTI được sử dụng trong tư vấn và trị liệu tâm lý, giáo dục, tư vấn nghề nghiệp, tổ chức và môi trường đa văn hóa.

Hệ thống Myers-Briggs mô tả tính cách của một người thông qua bốn chức năng tính cách trái ngược nhau, được biết đến như là sự phân đôi, sở thích hoặc thang đo. MBTI phân loại tính cách dựa trên 4 nhóm cơ bản, mỗi nhóm kèm theo 2 cặp thuộc tính khác nhau:

  • Xu hướng tự nhiên: Hướng ngoại (Extraversion) và Hướng nội (Introversion)
  • Tìm hiểu và Nhận thức thế giới: Giác quan (Sensing) và Trực giác (Intution)
  • Quyết định và chọn lựa: Lý trí (Thinking) và Tình cảm (Feeling)
  • Cách thức và Hành động: Nguyên tắc (Judgment) và Linh hoạt (Perception)

Mỗi loại tính cách được chỉ định với một mã gồm bốn chữ cái, với mỗi chữ cái biểu thị một trong các sở thích tính cách. Mỗi yếu tố của 4 nhóm trên kết hợp với nhau sẽ tạo thành 16 nhóm tính cách:

ISTJ ISFJ INTJ INFP
Thanh tra viên (Inspector) Nhà tư vấn (Counselor) Cố vấn chiến lược (Mastermind) Người hòa giải (Healer)
ISTP ISFP INFJ INTP
Thợ thủ công (Crafter) Nhạc sĩ (Composer) Người che chở (Protector) Kiến trúc sư (Architect)
ESTJ ESFJ ENTJ ENFP
Người giám sát (Supervisor) Nhà cung cấp (Provider) Nguyên soái (Field marshal) Nhà vô địch (Champion)
ESTP ESFP ENFJ ENTP
Nhà sáng lập (Promoter) Người trình diễn (Performer) Giáo viên (Teacher) Nhà phát minh (Inventor)

Myers và Briggs đã cẩn thận chỉ ra rằng không có loại nào tốt hơn loại nào khác; mỗi người đều có điểm mạnh và yếu riêng nhưng đều đóng góp giá trị không kém. Điều quan trọng là phải hiểu rằng trong khi một người có một số loại tính cách nhất định thì kiểu tính cách này hoàn toàn không thể dự đoán hành vi của họ hoặc những gì họ sẽ làm giỏi. Ví dụ, trong khi ENTJ thường được coi là có phẩm chất lãnh đạo nhưng họ có thể không phải là một nhà lãnh đạo đặc biệt tốt nếu người đó không phát triển các kỹ năng liên quan.

Link để làm trắc nghiệm MBTI: https://www.truity.com/test/type-finder-personality-test-new

Tham khảo trắc nghiệm DISC tại đây

Chia sẻ: