Icon Collap

Chuyện đó chuyện đây

Home » Trường đời » Chuyện đó chuyện đây
29/07/2019 Admin

ĐÂY LÀ NGUỒN GỐC CỦA SINH TRẮC VÂN TAY NGÀY NAY

Sự hiểu biết của loài người về tác dụng của vân tay rất sớm. Trước công nguyên, người Ai Cập đã dùng dấy tay in...
08/07/2019 Admin

CÔNG THỨC TẠO THÀNH SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY

0888479579